); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid', 'linkid.js'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('set', 'forceSSL', true); ga('send', 'pageview');

Chiar dacă se referă la aceleași bunuri – aporturile asociaților, capitalul social și patrimoniul societății sunt noțiuni diferite ce nu trebuie confundate. Așa încât, mai jos, am încercat o scurtă examinare  a acestora, din diferite puncte de vedere.

Aportul asociaților Capitalul social Patrimoniul societății
Obligație a fiecărui asociat de aduce în societate un bun, o valoare (patrimonială)

Sensul juridic: reprezintă totalitatea aporturilor în numerar și în natură ale asociaților;

Sensul economic: desemnează bunurile, adică activul patrimoniului societății.

Totalitatea drepturilor și obligațiilor, precum și bunurile societății.

Aportul poate consta în: bani, bunuri, prestații, cunoștințe specifice

Se divide în fracțiuni, egale ca valoare, denumite:

părți sociale în SRL, a căror valoare nominală nu poate fi mai mică de 10 Lei;

– acțiuni în SA, SCA;

părți de interes în SNC, SCS.

Patrimoniul cuprinde:

1. activul social (fond social) cuprinde: bunurile aduse ca aport și bunurile dobândite în timpul societății;

2. pasivul social cuprinde: obligațiile societății (spre exemplu, în bilanțul societății, capitalul social este evidențiat la pasiv, ca o obligație a societății față de asociați).

1. Aportul în numerar = o sumă de bani pe care asociatul o transmite (se obligă să o transmită) societății;

– este obligatoriu la constituirea societății;

– poate fi în lei sau în valută;

– doar nerezidenții pot face plata în valută;

– dă asocitului dreptul la părți sociale, părți de interes, acțiuni;

– nu dă asociatului dreptul de proprietate asupra bunului cumpărat din aportul în numerar, proprietarul bunului e societatea.

(!) Asociatul – deținător al acestor fracțiuni dobândește un drept de proprietate asupra unei cote-părți din capitalul social al societății, dar acest lucru nu îl face să devină coproprietar asupra bunurilor din patrimoniul societății, acestea (bunurile) aparțin societății (figurează în activul bilanțului societății).

(!) În momentul înființării societății, capitalul social din actul constitutiv are aceeași valoare cu patrimoniul societății.

Dar, prin desfășurarea activităților comerciale, patrimoniul societății se poate mări, dacă firma obține profit sau se poate micșora, dacă firma are pierderi.

De reținut este faptul că, pe când capitalul social este fix, patrimoniul societății este variabil, variază în funcție de rezultatele activității firmei.

2. Aportul în natură (aportul în bunuri) = bunuri;

– bunuri imobile: clădiri, instalații, terenuri;

– bunuri mobile corporale: materiale, mărfuri;

– bunuri mobile necorporale: fond de comerț, creanțe, mărci;

– bunurile trebuie să fie evaluate în bani pentru a se stabili valoarea părților sociale, p. de interes, acțiunilor;

– bunurile trebuie să fie proprietatea privată a asociatului și predate efectiv societății;

– aportul în natură poate consta în transmiterea dreptului de proprietate (asociatul nu mai are niciun drept asupra lui) sau a dreptului de folosință;

– la dizolvare, asociatul nu are dreptul la restituirea bunului, ci la partea cuvenită din lichidarea societății;

– dacă se transferă dreptul de proprietate asupra bunului => raporturile dintre asociat vs. sociatate sunt ca cele dintre vânzător vs. cumpărător;

– dacă bunul se dă în folosință societății => raporturile dintre asociat vs. societate sunt ca cele dintre proprietar vs. locatar;

– în SRL se interzice aportul în creanțe; dar, sunt cazuri când se admite => asociatul răspunde pt. solvabilitatea debitorului;

– în societățile cu participare străină, aportul poate consta în: servicii, cunoștințe, management de la investitorul străin.

Actul constitutiv al societății trebuie să prevadă capitalul social subscris și cel vărsat, cu precizarea aportului fiecărui asociat.

1. Capitalul subscris = valoarea aporturilor pentru care asociații se obligă să contribuie la înființarea societății;

2. Capital vărsat: valoarea aporturilor vărsate, efectuate și care au intrat efectiv în patrimoniul societății.

Capitalul social:

– poate fi majorat sau redus, în cursul vieții societății;

– este intangibil, adică activul patrimoniului, în limitele capitalului social, nu poate fi folosit pentru plata dividendelor.

3. Aportul în prestații și cunoștințe (aportul în industrie) = prestații în muncă/servicii;

– este datorat continuu, cât timp asociatul are calitate;

– asociatul se obligă la activități și la punerea la dispoziția societății de informații;

– este permis doar în SNC, SCS, SCA;

– asociatul participă la împărțirea profitului/activului social + la pierderi;

 
Efectuarea aportului se numește vărsare de capital (vărsământ).
Translate »