); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid', 'linkid.js'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('set', 'forceSSL', true); ga('send', 'pageview');

Dacă tot am sărbătorit 1 decembrie, ziua Marii Uniri, proces istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de români s-au unit, în anul 1918, sub același stat național – România, ar fi nimerit să rămânem în contextul ” marilor întruniri”, pentru a examina fiecare element în parte al celui mai important organ al unei societăți – Adunarea Generală, în mod cert, nu atât de amplă și nici cu aceeași valoare (istorică), precum Marea Unire, dar cu siguranță, extrem de însemnată într-o societate.

Ce este Adunarea Generală?
– organ al unei societății

Ce tip de organ este Adunarea Generală?
– organul colectiv din care fac parte toți asociații;
– organul de deliberare și de decizie;
– organul suprem de conducere al societății

Așadar, în Adunarea Generală se decide, atât asupra problemelor deosebite care privesc societatea, cât și asupra celor obișnuite pentru viața acesteia, iar deciziile luate în cadrul adunării sunt aduse, ulterior, la îndeplinire de administrator – organul executiv dintr-o societate.

De câte feluri sunt Adunările Generale?
1. Adunarea ordinară:
– are loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar;
– discută și decide asupra oricărei probleme aflate pe ordinea de zi;
– în SRL, adunarea decide cu votul majorității absolute a asociaților și a părților sociale, ceea ce înseamnă că este vorba despre o dublă majoritate (în nr. de părți sociale și în nr. de asociați).

2. Adunarea extraordinară:
– are loc ori de câte ori este nevoie pentru a decide în probleme privind modificarea actelor constitutive ale societății (ex. Schimbarea obiectului de activitate; mutarea sediului etc);
– hotărârile se iau cu votul tuturor asociaților

Există, de asemenea, Adunări mixte sau Adunări speciale.

Cine convoacă Adunarea Generală?
– în cazul societăților cu răspundere limitată (SRL), ea, se convoacă de administrator, dar, poate fi convocată și la cererea asociaților.

Ce conține convocarea Adunării Generale?
1. locul și data ținerii adunării;
2. ordinea de zi

Cum are loc comunicarea convocării?
– în cazul unei SRL, convocare se face în forma prevăzută în actul constitutiv ori, în lipsa unei dispoziții speciale prevăzute în actul constitutiv, prin
– scrisoare recomandată

Care sunt condițiile de participare la Adunarea Generală?
– calitatea de asociat conferă dreptul de aparticipa la adunare;
– participarea directă la ședință, însă, legea permite și reprezentarea asociaților, printr-o procură specială;
– cunoașterea, de către asociați, a documentelor care fac obiectul deliberărilor în adunare.

Cum se desfășoară ședința Adunării Generale?
– în cadrul unei SRL se deschide și se conduce de către administrator;
– se verifică lista de prezență a asociaților;
– se arată capitalul pe care îl reprezintă fiecare;
– se trece la dezbaterea și votarea problemelor înscrise pe ordinea de zi;
– lucrările adunării trebuie consemnate într-un proces-verbal

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu la numirea, revocarea și răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și control.

Cine are dreptul să voteze și cum se exercită votul în Adunarea Generală?
– calitatea de asociat conferă titularului dreptul de vot;
– fiecare parte socială dă dreptul la un vot (ex. o parte socială = 1 vot);

În cazul SRL-ului, votarea se poate face și prin corespondență, dacă în actul constitutiv s-a prevăzut această modalitate de vot.

Având în vedere conexiunile care există între organele societății, în articolul viitor vom înfățișa regulile comune privind celelalte organe ale societății: administratorii, cenzorii societății și auditorii financiari.

Translate »