); ga('require', 'displayfeatures'); ga('require', 'linkid', 'linkid.js'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('set', 'forceSSL', true); ga('send', 'pageview');

“C-așa mi-e viața-o goană,
Și astfel durerile trec…
Rămâi sănătoasă, cucoană,
Că-mi iau geamantanul și plec!”

În derularea activității unei firme (societate cu răspundere limitată – SRL, căci despre ea vorbim în acest material) întocmai ca în decursul unei relații pot apărea tensiuni între parteneri. Iar, când simțim că nu mai suntem liberi, plecăm, socotind că viața e în altă parte.

Eh, cesiunea de părți sociale o putem compara cu epilogul unei relații, unde rezumăm concluziile, subliniem anumite idei și ne gândim la evoluția viitoare. Așadar, când un asociat consideră că participarea sa la crearea acestui ansamblu numit societate comercială nu mai e necesară, recurge la cesiune, însă, nu oricum. Această cedare, renunțare, transmitere de părți sociale, de la mine – asociat, către ceilalți asociați sau către persoane din exterior (terți) trebuie aprobată și de către ceilalți membri într-o adunare generală și, ulterior, urmată de o procedură de înregistrare ce necesită respectarea condițiilor impuse de lege.

În funcție de care ne este dorința, cesiunea (transmiterea) se face prin transmiterea cu titlu gratuit a părților sociale, prin transmiterea la valoarea lor nominală sau prin majorare de capital social:
către alt asociat din companie;
în favoarea unei persoane din exterior (un terț), care devine asociat.

Ca urmare a acestei operaţiuni, transmițătorul ce poartă denumirea de cedent îşi pierde calitatea de asociat, iar dobânditorul cu numele de cesionar continuă activitatea societatii dobândind calitatea de asociat al acesteia.
Contractul de cesiune, căci așa se numește actul de transmitere a părților sociale, se poate încheia sub semnatură privată sau prin autentificare la notar, şi produce efecte doar între părţile semnatare.

Această procedură nu se oprește aici, ci, poate aspectul cel mai important este că, cesiunea părţilor sociale presupune înregistrări în evidenţa contabilă legate de modul în care se face transmiterea, astfel:
Dacă cedentul şi cesionarul sunt persoane fizice române, obligaţia de calcul, reţinerea şi plata impozitului sunt în sarcina persoanei juridice la care persoana fizică asociată cedentă a deţinut părţile sociale.

Dacă cedentul este persoană fizică română şi cesionarul este persoană juridică română, impozitarea se face conform regulilor fiscale aferente veniturilor din investitii aplicabile câstigurilor din transferul părţilor sociale şi este în sarcina cesionarului.

Dacă cedentul este persoană fizică română şi cesionarul este persoană fizică sau juridică nerezidentă, impozitarea se face conform regulilor fiscale aferente veniturilor din investitii aplicabile câstigurilor din transferul părţilor sociale şi este în sarcina cesionarului, care trebuie să desemneze un împuternicit.

Dacă cedentul este persoană juridică română şi cesionarul orice tip de cupărător (persoană fizică sau juridică română, persoană fizică sau juridică nerezidentă), impozitarea se face conform regulilor aplicabile plătitorilor de impozit pe profit şi este în sarcina cedentului.

Dacă cedentul este persoană fizică nerezidentă şi cesionarul este persoană fizică română sau nerezidentă sau persoană juridică nerezidentă, impozitarea se face conform regulilor fiscale aferente veniturilor din investitii aplicabile câstigurilor din transferul părţilor sociale şi este în sarcina cesionarului, care trebuie să desemneze un împuternicit.

Dacă cedentul este persoană fizică nerezidentă şi cesionarul este persoană juridică română, impozitarea se face conform regulilor aplicabile plătitorilor de impozit pe profit şi este în sarcina cesionarului.

Dacă cedentul este persoană juridică nerezidentă şi cesionarul este persoană fizică română sau nerezidentă sau persoană juridică nerezidentă, impozitarea se face conform regulilor fiscale aplicabile impozitului pe profit şi este în sarcina cedentului, care trebuie să desemneze un împuternicit.

Dacă cedentul este persoană juridică nerezidentă şi cesionarul este persoană juridică română, impozitarea se face conform regulilor fiscale aplicabile impozitului pe profit şi este în sarcina cesionarului, iar cedentul trebuie să desemneze un împuternicit pentru regularizarea impozitului.

În sfârșit, transmiterea între asociați se finalizează în termen de 5 zile, iar cesiunea către o persoană din afara firmei se realizează în termen de 45 de zile.

Translate »