Clubul oamenilor de
afaceri din România

Bogdan Grosu

Bogdan   Grosu

Avocat Coordonator

SCA Grosu Și Asociații

E-mail: bogdan.grosu@grosu.ro

Telefon: 0728115145

Salvează datele în telefon:

img-fluid

Companie: SCA Grosu Și Asociații

Domeniu activitate: Cabinet de avocatura

Website: http://www.grosu.ro

Membru bizz.club București

Despre Bogdan Grosu:

Deoarece, încă de la debutul vieţii profesionale, a activat în strânsă colaborare cu mai multe societăţi comerciale, Bogdan Grosu s-a specializat în domeniile dreptului ce au legătură cu modul cotidian de lucru al organizaţiilor: Dreptul societăţilor comerciale, Dreptul contractelor, Dreptul muncii, Dreptul asigurărilor, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul informatic, Dreptul organizaţiilor non-guvernamentale, precum şi celelalte ramuri de Drept ce au legatură obişnuită cu existența și activitatea unei persoane juridice. În paralel, Bogdan Grosu şi-a dezvoltat constant, prin studiu şi practică individuale, pregătirea teoretică şi abilităţile practice în domeniul managementului organizaţional, al comunicării organizaţionale, al psiho-sociologiei organizaţionale şi al multiculturalităţii aplicată în funcţionarea organizaţiilor.

 

Rămânând un adept fidel şi un promotor al beneficiilor lucrului în comun, Bogdan Grosu îşi utilizează astăzi abilităţile în scopul susţinerii activităţii antreprenorilor şi managerilor preocupaţi de dezvoltarea durabilă a activităţilor pe care le desfăşoară, furnizând, ca principal mijloc de suport, ingeniozitatea împletirii echilibrate a rigorii soluţiilor legale cu inovaţia şi creativitatea favorizate de modul de lucru colaborativ, specific funcționării organizaţiilor.

 

Şi, pentru a echilibra efectele dedicaţiei din latura activităţilor profesionale, Bogdan Grosu desfăşoară şi o constantă implicare de voluntariat în domeniul educaţional fiind, din anul 2015, membru al Consiliului Director al unei instituţiile prestigioase de învăţămând preuniversitar din România, precum şi cadru didactic asociat într-unul dintre programele de master cu predare în limba franceză din cadrul Academiei de Studii Economice București. La acestea se adaugă şi participarea activă la diverse programe de formare profesională şi dezvoltare personală a adulţilor.

Despre SCA Grosu Și Asociații:

Societatea Civilă de Avocaţi « Grosu şi Asociaţii » a fost fondată la 15.02.2001 şi are sediul principal în Bucureşti de unde acoperă, cu serviciile sale, întreg teritoriul României.

 

Pe parcursul celor peste 20 de ani de activitate, am devenit parteneri de încredere pentru câteva sute de clienţi, ca urmare a nivelului ridicat al expertizei juridice furnizate, a modului eficient în care a fost aceasta furnizată, precum şi a manierei atente în care am ştiut ca, în mod constant şi adecvat, să fim alături de clienţii noştri.

 

Ghidaţi de integritate, rigoare şi inovaţie ce sunt valorile noastre vocaţionale, misiunea noastră a fost, este şi va fi aceea de a servi şi promova Binele şi Echitatea prin orientarea serviciilor noastre juridice către nevoile specifice ale clienţilor, cu privilegierea nediscutabilă a calităţii şi eficacităţii.

 

În scopul atingerii acestor obiective, lucrăm organizat, eficient şi predictibil, rafinând constant procesele şi procedurile de lucru pe care le-am cristalizat de-a lungul anilor de experienţă, iar astăzi suntem chiar în punctul în care propagăm în jurul nostru, folosind instrumentele digitale, esenţa a ceea ce am învăţat până acum în domeniile noastre predilecte de practică care sunt Dreptul Comercial, Dreptul Societăţilor Comerciale şi al Organizaţiilor Nonguvernamentale, Dreptul Imobiliar, Dreptul Contractelor, Dreptul Muncii, Dreptul Internetului, Dreptul Proprietăţii Intelectuale, precum şi diversele forme de Medieri, Arbitraje, Litigii şi Proceduri de Executare Silită subsecvente acestor ramuri de drept.

 

Dintre realizările profesionale concrete cu care ne mândrim, menţionăm aici, cu respectarea principiului confidenţialităţii, doar cateva dintre reperele activităţii noastre, şi anume: redactarea contractelor de achiziţie de terenuri destinate construcţiilor comerciale şi industriale, precum şi şi gestionarea proceselor de achiziţie a acestora, redactarea şi gestionarea contractelor de antrepriză pentru lucrări de infrastructură mare şi medie, precum şi a tuturor contractelor necesare demarării activităţii pentru unul dintre clienţii nostri istorici, investitor străin, care şi-a dezvoltat reteaua de distribuţie la nivel naţional în domeniul distribuţiei de automobile, maşini agricole şi utilaje pentru contrucţii.

 

Un alt succes profesional a fost acela reprezentat de obţinerea unei hotărâri arbitrale favorabile clientului nostru care, în cadrul unui litigiu arbitral, a beneficiat de recunoaşterea dreptului la încasarea unui debit cu o valoarea de aproximativ 3.000.000 de euro.

 

Ca un ultim aspecte demn de menţionat aici, adăugăm asistenţa juridică pentru implementarea utilizării instrumentelor digitale, cel mai recent, semnătura electronică, ce a adus claritatea aşteptată de multi dintre antreprenorii din România după cum o dovedeşte premierea noastră, pentru toată activitatea desfăşurată în cursul anului 2023, de către una dintre cele mai solide şi vaste reţele de networking antreprenorial din România.

 

Astfel, diferenţiindu-ne de colegii noştrii avocaţi prin claritate, rigoare şi eficacitate, Grosu şi Asociaţii râmâne unul dintre cei mai activi promotori ai inovaţiei în domeniul serviciilor avocaţiale şi promite să revină către fiecare dintre cele şi cei care intenţionează să afle mai multe despre noi, trimiţându-ne un mesaj, în acest sens, la office@grosu.ro sau apelându-ne la 0040318221226.

<< Înapoi