Termeni și condiții

Prezentul document are ca obiect termenii și condițiile de participare la evenimentul Wine Trip 2023 organizat de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL cu sediul social sat Ghiroda com. Ghiroda, str. Semenic, nr.11, camera 4 , jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J35/430/2015, având cod unic de înregistrare 34152690 și se aplică pentru desfășurarea activităților specifice evenimentului precum și un acord între dumneavoastră, (i) în calitate de persoană fizică sau juridică ce ia la cunoștință de serviciile oferite de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL (denumit în continuare „Client”),  (ii) în calitate de utilizator care doar navighează prin site-ul nostru https://bizz.club/evenimente/wine-trip (denumit în continuare „dumneavoastră” sau „utilizator”) și BIZZ NETWORKING SERVICES SRL (denumită în continuare „Bizz.Club” sau „noi”) pentru utilizarea site-ului ce a ce  reprezintă confirmarea că înțelegeți și sunteți de acord cu toți acești Termeni.

De asemenea, înainte de a utiliza site-ul nostru în calitate de Client, va trebui să acceptați, și în mod expres, acești Termeni și condiții prin bifarea căsuței aferente în site.

Suntem dispuși să vă punem la dispoziție informațiile necesare în eventualitatea achiziționării unui serviciu oferit de noi prin intermediul site-ului numai dacă acceptați toți acești Termeni.

În caz contrar, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați resursele publicate/ valorificate prin https://bizz.club/evenimente/wine-trip.

În cazul în care utilizați site-ul nostru în numele unei societăți, declarați că aveți dreptul de a accepta acești Termeni în numele societăți respective. Într-un astfel de caz, prin utilizarea termenului „dumneavoastră” în acești Termeni, ne vom referi la societatea pe care o reprezentați.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări Termenilor, vom publica versiunea actualizată a Termenilor pe site-ul nostru și vom actualiza data „ultimei actualizări” indicată în partea de sus a acestor Termeni și vă vom informa în mod corespunzător. Drept  pentru care, vă rugăm să verificați periodic acești Termeni. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată, iar accesul sau utilizarea în continuare a site-ului nostru după ce Termenii au fost actualizați va constitui acceptarea modificărilor.

Termenii și condițiile din prezenta secțiune se referă și la condițiile de participare la evenimentul ”Wine Trip 2023” organizat de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL .

Acești Termeni și condiții stabilesc condițiile care guvernează accesul și utilizarea site-ului dedicat acestui eveniment la adresa URL https://bizz.club/evenimente/wine-trip.

Scopul nostru este de a crea un site care să ajute clienții noștri să obțină informații corecte și viabile privind ofertele noastre referitor la acest eveniment.

Evenimentul este adresat și dedicat exclusiv membrilor și colaboratorilor Bizz.Club România, locurile disponibile fiind limitate la un număr de 170 participanți.

Înscrierea la eveniment este condiționată de plata taxei de participare structurată în pachete valorice diferite.

Astfel, aveți posibilitatea de a alege o variantă care este adaptată nevoilor dvs. pentru a participa la eveniment și anume:

1. BIZZ.CLUB Member

Transport cu autocarul
Cazare HOTEL 4* 
Toate mesele în Chișinău
Degustare de Vinuri
Intrare la cramă
Networking

 

Preț: 600.00 RON

2. Guest Visitor

Transport cu autocarul
Cazare HOTEL 4* 
Toate mesele în Chișinău
Degustare de Vinuri
Intrare la cramă
Networking

 

Preț: 700.00 RON

Informații legate de modalitățile de înscriere și condițiile de participare la acest eveniment veți regăsi în cele de mai jos.

În cazul în care aveți orice întrebări sau nelămuriri cu privire la evenimentul organizat, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail office@bizz.club

Cum se face înscrierea la evenimentul Wine Trip 2023?  

Înscrierea la eveniment se va face online:

În vederea înscrierii la eveniment este necesară:

 • completarea de către dumneavoastră a tuturor datelor cu caracter personal cuprinse în formularul de înscriere (nume și prenume, adresa de e-mail, telefon, calitatea de membru în cadrul Bizz.Club România);
 • acceptarea acestor termeni și condiții de participare la eveniment prin bifarea casuței corespunzătoare din formularul de înscriere;
 • luarea la cunoștință a Notei de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de înscriere.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere vă manifestați în mod expres și neechivoc acordul pentru înregistrarea la evenimentul organizat de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL  “Wine Trip 2023  și pentru participarea la acesta în conformitate cu cele menționate în acești Termeni și condiții și în Nota de informare și declarați că datele completate sunt corecte, complete și actuale.

Ca urmare a înscrierii la eveniment, veți primi un e-mail de confirmare în care se regăsește înscrierea la eveniment și pachetul ales.

SITE-UL https://bizz.club/evenimente/wine-trip

Site-ul nostru ajută clienții să obțină un grad cât mai ridicat de informare privind posibile achiziții ale serviciilor noastre privind organizarea și desfășurarea evenimentului Wine Trip 2023 .

Site-ul conține descrierea serviciilor oferite de noi strict pentru organizarea și desfășurarea evenimentului.

Toate informațiile despre serviciile pe care le furnizăm pot fi folosite exclusiv de utilizator și nu pot fi distribuite de acesta unei terțe părți. Clientul nu poate vinde sau utiliza niciun tip de informație de pe site pentru alt scop decât acela de a cere detalii privind  accesarea serviciilor oferite de noi.

Cum se desfășoară evenimentul?

Atât anterior, pe durata evenimentului, cât și ulterior veți primi notificări și informări legate de acesta, prin e-mail, potrivit informațiilor din Nota de Informare. Cu toate acestea, atunci când veţi dori să nu mai primiţi informări/ notificări, prin orice mijloace, în legătura cu desfășurarea evenimentului, vă puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” din finalul mesajului primit pe e-mail.

Comunicările efectuate înainte și în timpul desfășurării evenimentului se fac în vederea desfășurării în condiții optime și pentru atingerea obiectivului acestuia. Ulterior încheierii evenimentului, veți primi un e-mail de mulțumire pentru participare, însoțit de informațiile care au stat la baza desfășurării evenimentului, precum și de o solicitare de a vă exprima gradul de satisfacție față de evenimentul organizat de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL. Exprimarea gradului de satisfacție nu este obligatorie și se va face fără solicitarea de alte date cu caracter personal.

Este foarte puţin probabil ca detaliile evenimentului sau anularea acestuia să intervină după publicarea acestuia, însă orice modificare a detaliilor legate de eveniment vor fi anunţate prin orice mijloace de comunicare, în principal pe site-ul https://bizz.club/evenimente/wine-trip  și e-mail.

În măsura în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții de participare la eveniment, respectiv cu prelucrările efectuate în desfășurarea acestuia, astfel cum se menționează în Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, avem rugămintea să nu participați la eveniment.

BIZZ NETWORKING SERVICES SRL  își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile de participare la eveniment, informându-vă în principal pe site-ul https://bizz.club/evenimente/wine-trip dar și pe e-mail cu privire la Termenii și condițiile de participare la eveniment, astfel cum acestea vor fi modificate, după caz.

Evenimentul se va înregistra, pentru diseminarea în mediul online Youtube, Facebook și Instagram – pe conturile BIZZ NETWORKING SERVICES SRL.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

General

„Drepturi de Proprietate Intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv drepturi de proprietate industrială) precum și oricare alte drepturi similare care pot exista oriunde în lume (la nivel mondial) și indiferent dacă acestea se manifestă în spațiul online sau nu, inclusiv dar fără a se limita la, drepturi patrimoniale de autor, ori drepturi conexe acestora, drepturi sui generis, inclusiv referitoare la baze de date, drepturi la invenții sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi la marcă ori indicații geografice sau alte drepturi reglementate de legislația aplicabilă acestora, drepturi prevăzute de legislația desenelor și modelelor industriale, drepturi referitoare la nume comerciale, drepturi referitoare la nume de domenii, drepturi referitoare la know-how, drepturi referitoare la secrete de serviciu și secrete comerciale, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și alte drepturi similare sau echivalente care există sau vor exista în viitor la nivel mondial, indiferent daca acestea sunt sau nu înregistrate, împreună cu toate drepturile care rezultă din existența acestor drepturi de proprietate intelectuală.

Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele site-ului https://bizz.club/evenimente/wine-trip, toate produsele, toate conținuturile și alte materiale din aceasta și rezultate în urma desfășurării evenimentului  sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de Drepturile de Proprietate Intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate (denumite în continuare ‚,Conținutul”) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin Drepturi de Proprietate Intelectuală.

Puteți utiliza site-ul nostru și conținutul exclusiv în scopul informării privind serviciile și înscrierea la eveniment.

Cu toate acestea, nu este permisă:

 • utilizarea site-ului și a Conținutului rezultat din eveniment în afara scopurilor permise;
 • utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
 • cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului atât a site-ului cât și a evenimentului în sine;
 • copierea, decompilarea sau încercarea de a descoperi codul sursă al site-ului  sau al Conținutului;
 • eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în site sau în Conținut;

Orice utilizare a site-ului nostru sau a Conținutului evenimentului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a noastră, este strict interzisă. O astfel de utilizare neautorizată poate încălca, de asemenea, legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legile privind drepturile de autor și mărcile. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de către noi, nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.

Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului (site și eveniment)

Pentru claritate, toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra conținutului  aparțin BIZZ NETWORKING SERVICES SRL.

BIZZ NETWORKING SERVICES SRL acordă Clientului o licență neexclusivă, nelimitată teritorial, pe toată durata de funcționare a site-ului și a derulării evenimentului precum și asupra Drepturilor de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului strict pentru utilizarea în scopul pentru care au fost generate și strict pentru utilizarea acestora doar de către Client pe timpul folosirii site-ului.

CONȚINUTUL UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru tot conținutul pe care îl creați, îl transmiteți și/sau îl distribuiți prin intermediul site-ului/ evenimentului în sine (denumit în continuare „Conținut al Utilizatorului”). Având în vedere acest lucru, sunteți de acord să nu creați, să transmiteți și/ sau să distribuiți prin https://bizz.club/evenimente/wine-trip sau în timpul evenimentului orice Conținut al Utilizatorului care:

 • este ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune sau care încalcă drepturile oricărei părți, încalcă orice drept național sau internațional sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;
 • este defăimător, profan, obscen, pornografic, explicit sexual, indecent, vulgar, sugestiv, violent, hărțuitor, odios, amenințător, ofensator, discriminatoriu, abuziv, invaziv de confidențialitate sau drepturi de publicitate, fraudulos, înșelător sau în alt mod inacceptabil;
 • prin care un utilizator se dă drept altă persoană sau entitate sau prin care se creează în mod greșit afilierea dumneavoastră cu o persoană sau o entitate;
 • poate încălca o marcă, secret comercial, drept de autor sau alt drept de proprietate intelectuală;
 • conține orice declarații, observații sau afirmații care nu reflectă opiniile și experiențele dumneavoastră sincere;
 • este conceput pentru a înșela sau păcăli utilizatorii site-ului.

CONDUITA UTILIZATORULUI

Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați site-ul nostru și participați la eveniment.

Sunteți de acord să utilizați https://bizz.club/evenimente/wine-trip numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:

 • să utilizați https://bizz.club/evenimente/wine-trip sau evenimentul pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către noi;
 • să utilizați site-ul online sau evenimentul pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale celorlalți, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod prin intermediul site-ului online sau a evenimentului care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părți;
 • să eliminați orice notificări privind drepturile de autor, mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală în legătură cu https://bizz.club/evenimente/wine-trip sau în orice parte a acestuia;
 • să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa site-ul online sau pentru a extrage date;
 • să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
 • să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut al Utilizatorului care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil;
 • să distribuiți orice alte componente dăunătoare cum ar fi, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși, fișiere corupte, defecte;
 • să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
 • să exploatați https://bizz.club/evenimente/wine-trip pentru orice scop comercial neautorizat;
 • să accesați sau utilizați https://bizz.club/evenimente/wine-trip în scopul creării unui produs sau serviciu competitiv cu oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • să vă înregistrați pe https://bizz.club/evenimente/wine-trip în numele unei societăți, fără a avea dreptul de a reprezenta societatea respectivă;

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți BIZZ NETWORKING SERVICES SRL și pe oricare dintre agenții, angajații, agențiile de publicitate, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea https://bizz.club/evenimente/wine-trip; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea https://bizz.club/evenimente/wine-trip și pe timpul organizării și desfășurării evenimentului ”Wine Trip 2023”.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

General

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea https://bizz.club/evenimente/wine-trip și participarea la eveniment se realizează pe propriul dumneavoastră risc și că întregul risc privind calitatea, performanța, siguranța, acuratețea este la dumneavoastră.

 https://bizz.club/evenimente/wine-trip și evenimentul este furnizat „ca atare” și „așa cum este”.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, site-ul online, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate.

Nu garantăm că https://bizz.club/evenimente/wine-trip sau evenimentul în sine va îndeplini în mod expres cerințele dumneavoastră sau că utilizarea site-ului nostru online va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că https://bizz.club/evenimente/wine-trip nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.

Serviciile oferite de noi

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea informațiilor cuprinse în prezentarea serviciilor noastre, se realizează pe propria dumneavoastră răspundere.

Informațiile cuprinse în cadrul serviciilor noastre sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt”.

BIZZ NETWORKING SERVICES SRL nu va fi răspunzător în vreun fel pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire corectă a informației prezentate pe site sau participarea la eveniment și pentru orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de neplăceri.

LIMITARE DE RĂSPUNDERE

Recunoașteți și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, în nici un caz, nu va fi, răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte sau consecutive, inclusiv, dar fără a se limita la, orice revendicare, pierdere, daună, cost, taxă, amendă, onorarii, cotizații, decizie de atribuire, cheltuieli sau alte obligații de orice natură (prevăzute sau neprevăzute), daune-interese pentru pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect), pierderea reputației afacerii, rezultate din sau în legătură https://bizz.club/evenimente/wine-trip sau participarea dvs. la evenimentul ”Wine Trip 2023”, inclusiv serviciile furnizate, indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală). Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).

Recunoașteți că https://bizz.club/evenimente/wine-trip este bazată pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software. Astfel, sunteți de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.

SITE-URI EXTERNE

https://bizz.club/evenimente/wine-trip poate conține link-uri (legături URL) către site-uri, platforme sociale sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, BIZZ NETWORKING SERVICES SRL nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul https://bizz.club/evenimente/wine-trip.

MODIFICĂRI ALE SITE-ULUI ONLINE

Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a https://bizz.club/evenimente/wine-trip.

În nici un caz BIZZ NETWORKING SERVICES SRL nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a https://bizz.club/evenimente/wine-trip.

SUSPENDAREA SAU TERMINAREA ACCESULUI LA SITE-UL ONLINE

În cazul în care încălcați acești Termeni, este posibil să suspendăm sau să încetăm în totalitate sau parțial accesul dumneavoastră la https://bizz.club/evenimente/wine-trip sau participarea la evenimentul ”Wine Trip 2023”, la discreția noastră, imediat și fără notificare prealabilă. De asemenea, putem anula, suspenda, bloca sau elimina anumite tipuri de Conținuturi, inclusiv, dar fără a se limita la anunțuri, în cazul în care Conținutul respectiv încalcă dispozițiile acestor Termeni.

CESIUNEA

BIZZ NETWORKING SERVICES SRL poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră. Toate dispozițiile cuprinse în acești termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui BIZZ NETWORKING SERVICES SRL.

Nu aveți dreptul să cesionați acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane sau entități, fără acordul prealabil al BIZZ NETWORKING SERVICES SRL

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să consultați Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a obține informații relevante despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

SEPARABILITATE

Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

LIPSĂ DE EXECUTARE

Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de BIZZ NETWORKING SERVICES SRL va fi de competența exclusivă a instanțelor din Timișoara, România.

CLAUZE NEUZUALE

Prin acceptarea acestor Termeni, acceptați în mod expres și sunteți de acord cu prevederile referitoare la limitările de răspundere, alegerea legii și a jurisdicție, rezilierea unilaterală suspendarea executării.

<< Înapoi